Mẫu rèm tre trúc ngoài trời

Mẫu rèm tre trúc xuất khẩu dùng để che nắng cửa sổ, rèm tre trang trí, rèm dùng cho cửa buồng, v.v. Việt Bamboo xin giới thiệu đến các bạn bộ sản phẩm mới
Rèm phong cảnh

Rèm tre trúc che nắng


Mành trang trí

Rèm chân dung

Rèm che nắng ngoài trời

Rèm nghệ thuật

Rèm trang trí

Rèm trang trí

Rèm trang trí

Rèm phong cảnh

Rèm phong cảnh

Rèm trang trí

Rèm phong cành

Rèm chân dung

Rèm chân dung


Bảng giá cho từng loại
- Chân dung 
90 x 200 cm, 90 dây : 
Dưới 10 tấm 980.000
Từ 10-20 tấm 810.000
Trên 20 tấm 790.000
- Mành cảnh
90 x 200 cm, 90 dây :
 Dưới 10 tấm 980.000
Từ 10-20 tấm 883.000.
Trên 20 tấm 776.000
Nếu từ 1-9 tấm giá gấp đôi mỗi loại.
Loại 125 dây
- Chân dung 
90 x 200 cm: 825 dây:  (Loại này trên thị trường bán giá 1.300.000)
Dưới 10 tấm 980.000
Từ 10-20 tấm 820.000
Trên 20 tấm 787.000
Mành cảnh:
90 x 200 cm 125 dây:
Dưới 10 tấm 980.000
Từ 10 - 20 tấm 880.000
Trên 20 tấm 768.000

0 Comment to "Mẫu rèm tre trúc ngoài trời"

Đăng nhận xét